Fizibilite

Yatırımcı tarafından talep edildiğinde:

 

- Bölgedeki nüfusu oluşturan bireylerin gelir durumlarının belirlenmesi,

- Bölgesel nüfus yoğunluğu,

- Bölgeye ulaşım imkanları,

- Önceki döneme ait sağlık istatistikleri gibi konular göz önünde bulundurularak yatırımın kapasitesinin belirlenmesi,

- Yatırımlara ilişkin mali analizlerinin yapılması,

- Kullanılacak malzeme ve tıbbi ekipmanın niteliğinin belirlenmesi,

- İnşaat ve ekipman maliyetleri kıyaslanması,

- Çalıştırılacak personelin sayısının ve niteliğinin belirlenmesi,

- Periyodik dönemlere göre gelir ve gider tabloları gibi konular değerlendirilmesi

Konularını içeren fizibilite çalışmaları DELTA TRADE COMPANY tarafından yapılır.

Tasarım ve Planlama

Uluslararası standartlara, ilgili ülkenin mevzuatına ve müşterinin istek ve imkanlarına göre tasarım ve planlama çalışmaları DELTA TRADE COMPANY bünyesindeki mühendis ve mimar kadrosu tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalar aşağıdaki adımları takiben yapılmaktadır.

- Tüm ekipman listelerinin (BoQ) hazırlanması;
Türkçe’de karşılığı Keşif Cetveli olan “Bill of Quantities” yapılan metraj çalışması sonucunda uygun fiyatlandırmanın yapılması anlamına gelir. DTC çalışmakta olduğu pek çok firma, yurtdışı deneyimi ve sektördeki tecrübesiyle güvenilir BoQ hizmeti sunar.
- İhtiyaç miktarlarının belirlenmesi,
- Teknik özelliklerin hazırlanması,
- Mimari Planın Analizi ve bu analize uygun çalışmaların yapılması.

Finansman

 

Uluslararası finans kriterlerine uygun mali yapıdaki yatırımcılar için, uluslararası finans kuruluşlarından, uygun koşullarda finansal çözümler sağlanabilmektedir.

İnşaat & Konstrüksiyon

 

Partneri olduğumuz inşaat firmaları ile birlikte yatırımcılarımıza inşaat ile ilgili çözümler sunmaktayız. Betonarme inşaat çalışmalarına ek olarak prefabrik çözümler, hafif çelik yapı ve mobil hastane projeleri ile imkanlar DELTA TRADE COMPANY tarafından sunulur.

Ekipman Temini

 

Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre herhangi bir markadan bağımsız olarak her üreticiden ve dünyanın her yerinden ekipman tedariği DELTA TRADE COMPANY tarafından sağlanır.

Temin edilen ekipmanların sahaya ulaşması konusunda inşaat süreci ile eş zamanlı olarak programlama yapılır. Satın alma süreci tamamlanan tıbbi ekipman ve cihazlar, lojistik departmanımızın organizasyonu ile ilgili mahallerine dağıtımı sağlanır.

Kurulum ve Eğitim 

 

DELTA TRADE COMPANY bünyesinde çalışan tüm biyomedikal mühendisleri ve teknikerleri ilgili oldukları alanlarda eğitimlerini almış ve üreticiler tarafından sertifikalandırılmışlardır. Tüm ekipman ve cihazlar üreticinin teknik dökümanlarında belirtilen şekilde kurulumları sağlanır ve işletmeye alınır. Kurulumu yapılan ekipman ve cihazların kullanıcı eğitimleri yine DTC profesyonel teknik ekibi tarafından verilir.

Satış Sonrası Servis

 

DTC’ nin teknik servis stratejisi, orijinal yedek parça kullanımı ve mühendislerin/teknisyenlerin doğrudan ekipman üreticilerinden eğitim almasıdır. DTC cihazların marka ve modelinden bağımsız olarak teknik destek sağlamaktadır. Esnek marka yaklaşımımız, marka seçiminde tarafsız olduğumuz için bizi pazarda eşsiz kılar. Teknik servis hizmetlerimiz önleyici bakım, onarım ve kalibrasyon olarak üçe ayrılmaktadır.